Speed Dating Explort, 17 maart 2016, Cercle de Wallonie, Namur, België

De AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) streeft ernaar jongeren te informeren over het belang van internationale handel en de uitdaging die buitenlandse handel voor Wallonië met zich meebengt.

In samenwerking met het management en handelscompetentiecentrum biedt de AWEX Forem aan : een trainings- en stageprogramma in internationale handel dat heel wat mogelijkheden biedt op het vlak van tewerkstelling in lijn met de noden in de markt.

Coversys heeft aan deze speed dates deelgenomen en nadien 2 stagiairs aangeworven : een voor Congo en een voor Colombië.